Debatt: EU-politik kräver prioriteringar

Cecilia Wikström (L) säger en sak, men gör en annan, skriver Christofer Fjellner (M) och Jörgen Warborn (M). Replik på ” Vilka är M:s konkreta förslag?”, 2/3. Slutreplik. 

Liberalernas Cecilia Wikström påstår att hon precis som vi Moderater vill prioritera satsningar på det som är viktigaste i EU:s budget: forskning och utveckling för ökad konkurrenskraft, migration och gränsbevakning och bekämpning av den gränsöverskridande brottsligheten. Hon säger också att hon precis som vi vill modernisera budgeten, med minskade jordbruks- och regionalstöd. 

Problemet är bara att hon säger en sak men gör en annan. I Europaparlamentet har hon stöttat ett förslag som bland annat innebär ett ökat jordbruksstöd med 700 miljarder kronor. Blir det verklighet är risken stor att svenska skattebetalare tvingas bidra med ytterligare 22 miljarder kronor per år. 

Det är nästan lika mycket som kostnaden för hela den svenska Polismyndigheten. Wikström vill finansiera kalaset genom att ge EU ny beskattningsrätt och införa nya skatter. Det är inte små skattehöjningar som krävs om svenska skattebetalare ska bidra med 22 miljarder kronor mer per år. 

Men det är ändå inte det främsta argumentet mot EU-skatter. Om nya skatter bestämmas direkt i Bryssel urholkas processen där varje utgift på EU-nivå måste vägas mot nytta den kan göra i den nationella budgeten. Den flygskatt som Wikström vill införa innebär dessutom en dubbelbeskattning av flyget, eftersom dess koldioxidutsläpp redan inkluderas i EU:s system för handel med utsläppsrätter. 

Avslutningsvis stämmer det inte att Moderaterna inte vill se ett starkare EU på brottsbekämpningsområdet. Vi välkomnar både EU:s åklagarmyndighet och en mer permanent EU-mekanism för civilskydd så att hela EU står bättre rustat för naturkatastrofer. På sikt är det naturligt att gränsbevakningsbyrån Frontex utvecklas till en riktig gräns- och kustbevakningsmyndighet. Men till skillnad från Liberalerna och deras vänner Socialdemokraterna förstår vi att allt detta kräver prioriteringar, inte bara avgiftshöjningar. 

Christofer Fjellner (M) 

Europaparlamentariker 

Jörgen Warborn (M) 

kandidat till Europaparlamentet, riksdagsledamot

Debatt: Regeringen kränker hederliga jägare

Att regeringen vill inskränka vapenägarnas rättigheter betydligt mer än vad som krävs i EU:s vapendirektiv oroar med rätta många hederliga vapenägare. Nu måste regeringens hetsjakt på svenska jägare få ett slut, anser moderaterna Jörgen Warborn och John Widegren.

Läs debattartikeln HÄR

Debatt: Blekinge behöver en entreprenör i Bryssel

Blekinge betyder mycket för EU. Med Sveriges marinhuvudstad, stora exportindustrier, jord- och skogsbruket och en sjöfartsnäring som länkar samman Skandinavien med östra Europa. I Blekinge växer klassiska basnäringar som jordbruk och tillverkningsindustri sida vid sida med modern IT-industri och en allt större tjänstesektor.

Jörgen skriver tillsammans med presidiet hos Moderaterna i Blekinge i Sydöstran. Läs artikeln HÄR

Debatt: Sverige måste prioritera i EU

Jörgen Warborn skriver tillsammans med nuvarande Europaparlamentariker Christofer Fjellner i Östgöta Correspondenten:

Moderaternas EU ska inte vara smalt, däremot relevant. Vi ska hålla hårt i skattepengarna. Sverige som redan betalar mycket ska inte behöva ta ett oproportionerligt stort ansvar när britterna lämnar. EU ska satsa på det som gör skillnad på riktigt: forskning och utveckling för ökad konkurrenskraft, migration och gränsbevakning och bekämpning av den gränsöverskridande brottsligheten. 

EU ska prioritera satsningar på det som är allra viktigast i nästa långtidsbudget. Det är en självklarhet för Moderaterna. Men på här punkten skiljer vi oss från Socialdemokraterna som saknar prioriteringar och Liberalerna som vill se kraftiga budgetökningar och införa nya EU-skatter. 

Det är inte bara nya utmaningar som gör förhandlingarna om EU:s budget från 2021 svåra. Britternas utträde innebär ett stort hål i EU:s budget om 130 miljarder kronor per år. Hur detta hål ska fyllas är en av de knäckfrågorna. 

Det är många som ropar efter mer pengar. I Centraleuropa vill flera länder att hålet i budgeten ska täckas genom ökade utbetalningar från medlemsstaterna. Både Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron har meddelat att man vill se en större EU-budget. 

Även i Sverige finns det sådana krav. Liberalerna har flera gånger ställt sig bakom budgetökningar. Socialdemokraterna saknar förmåga att prioritera, vilket leder till osäkerhet och en stor risk att de bli överkörda i förhandlingarna. 

Men Europas skattebetalare är inget ymnighetshorn. Blir budgeten Liberalerna begär verklighet kan svenska skattebetalare tvingas betala upp till 22 miljarder kronor mer per år till EU. Det är en ökning med mer än 50 procent. I stället för att begära allt åt alla borde vi sätta några tydliga prioriteringar för flerårsbudgeten: 

● Europas konkurrenskraft blir sämre. För att säkerställa att de bästa och mest kunskapsintensiva jobben växer fram här behövs satsningar på mer forskning och fler insatser i syfte att göra utbyten mellan europeiska universitet bättre. 

● Migrationsströmmarna är alltjämt ett problem för Europa. Sverige måste ha en mer restriktiv nationell politik. Men det krävs på samma gång fler och kraftfullare insatser för att bevaka vår gemensamma yttre gräns och förhindra olagliga gränsövergångar. 

● Europas säkerhet måste stärkas. Det gäller både den yttre säkerheten med ett mer omfattande militärt samarbete inom bland annat försvarsteknologi, men också den inre säkerheten med bättre samarbete mot terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet. 

Det är höga mål. Men det går att uppnå resultat också för ett relativt litet land som Sverige. När den nuvarande långtidsbudgeten förhandlades 2013 lyckades den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt se till att EU:s budget realt sett minskade och blev modernare, samtidigt som Sverige fick behålla sin rabatt. Men för det kräver tydliga prioriteringar. Då har vi inte råd med vare sig Socialdemokraternas otydlighet eller Liberalernas vilja att ge allt till alla.

– Jörgen Warborn (M), toppkandidat i EU-valet
– Christofer Fjellner (M), EU-parlamentariker

Debatt: Inget EU-kompromissande om svensk välfärd

Sverige ska inte kompromissa om arbetsmarknadspolitik, familjepolitik och jämställdhetsåtgärder med Polen, Italien och Rumänien. Välfärdens utveckling i Sverige ska inte styras av EU-kommissionen och Europaparlamentet.  Det är beklagligt och oroväckande att Socialdemokraterna inte är lika tydliga om detta som vi moderater.

Läs Jörgens debattartikel på Europaportalen HÄR

”Det behövs en entreprenör i Bryssel”

Jag är väldigt entusiastisk runt EU-projektet och tycker att det är helt centralt för Sverige. Det finns alltid saker som man inte uppskattar med EU, men i grunden står jag i stark kontrast till de partier som vill gå ur eller fjärma sig från EU. Sverige ska vara en stark och drivande kraft i EU-arbetet framöver. Jörgen intervjuas i FPlus – nyhetstjänsten för företagsamma.

Läs intervjun HÄR

Äganderätten är viktig för en levande skog

Skogen är viktig för oss alla i Sverige. Om detta råder ingen konflikt eller tvivel. Den är viktig för oss medborgare för rekreation, lärande och rent ekonomiskt för en mängd näringar och samhällsekonomin i stort. Skogens stora betydelse för våra svenska arter är självklar.

Läs Jörgen Warborns debattsvar i Hallands Nyheter HÄR

Debatt: Nu tar vi nästa viktiga steg för att stoppa barnäktenskap

Inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks. Det gäller lika mycket för de som är födda och uppvuxna här, som för de som precis har kommit hit. Det är för oss moderater en självklarhet att barn inte ska vara gifta i Sverige.

För att läsa artikeln i sin helhet klickar du HÄR

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen