Anti-Trump-paket i världshandeln

Viktigt att stärka de små EU-ländernas ställning genom bättre samarbeten, så att inte USA och Kina alltid är starkast. För Sverige är samarbete inte något valbart. Med tio miljoner invånare måste vi kroka arm med andra länder för att göra vår röst hörd och få någonting gjort. Vårt viktigaste samarbete är EU.