Debatt: Prioriteringarnas tid är nu

Kriser formar oss som individer och som samhälle. Vi märker alla i den egna vardagen hur corona-pandemin har förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Den har förändrat situationen här och nu, och den kommer fortsätta tvinga oss till förändring framöver, skriver Jörgen Warborn.