Intervju: Jörgen Warborn

Jörgen Warborn valdes in i EU-parlamentet 2019.​ I sin kandidatintervju inför valet lyfte han bland annat fram följande frågor: Lyfta frågor som berör konkurrenskraften och minska regelbördan för företag, minska protektionismen och öka frihandeln.