Nyhet: Bergfast stöd för fri och rättvis handel

Idag möts vi i handelsutskottet för att diskutera handelsförbindelserna mellan EU och Sydamerika. Mercosur är ett handelsområde som innefattar Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Frihandelsavtalet med dem kommer när det träder i kraft bli det största någonsin och ge våra företag tillträde till ett frihandelsområde med 260 miljoner konsumenter, skriver Jörgen Warborn.