Ledare: Bristande jämställdhet ett hinder för tillväxt

Den bristande jämställdheten vad gäller entreprenörskap och ägande gör att Sverige går miste om tillväxtpotential och arbetstillfällen. Enligt en ny rapport är bara cirka en tredjedel av Sveriges egenföretagare och startupentreprenörer kvinnor. Detta är beklagligt i Sverige, som ska vara ett av världens mest jämställda länder, skriver Jörgen Warborn och Elisabet Babic.