Nyhet: ”Raketen som ska leda oss in i framtiden”

EU-kommissionens lagförslag lutar sig till största delen mot en indelning i fyra riskkategorier. Den potentiellt allvarligaste definieras som oacceptabel risk – dit hör AI som manipulerar mänskligt beteende för att kringgå personers fria vilja såväl som AI använd till att bedöma ”social status”. Den här typen av AI ska enligt lagförslaget förbjudas.EU-parlamentarikern Jörgen Warborn välkomnar lagförslaget.