Den som vinner kampen om den digitala tekniken kommer bli den som lyckas i framtiden – och nästan all digital utveckling kommer att kretsa kring artificiell intelligens (AI).

Artificiell intelligens har potentialen att omdana och förbättra förutsättningarna för människor inom snart sagt alla samhällsområden. Redan idag ser vi hur AI-utrustade bilar och lastbilar kan förhindra krockar, olyckor och dödsfall, tack vare AI-teknik som läser av omgivningen och reagerar blixtsnabbt. Det ger oss säkrare vägar och räddar liv.

Livräddande egenskaper har AI-tekniken också inom sjukvården där den kan förutse riskfaktorer hos patienter och hjälpa läkarna att sätta in rätt behandling i tid. Inom loppet av sekunder och med högre precision än det mest tränade läkarögat kan AI urskilja cancertumörer på röntgenplåtar. Resultatet blir en effektivare, tryggare och bättre sjukvård som gagnar både patienter, personal och skattebetalare.

Inom läkemedelsindustrin kan AI förkorta de långa utvecklingstiderna, minska behovet av djurförsök och sänka priserna på apotekshyllan. Bara fantasin sätter gränserna för alla fantastiska framsteg mänskligheten kan göra genom AI-teknik om vi bara skapar rätt innovationsklimat.

Dessvärre ligger både Sverige och Europa en bra bit efter när det gäller att förstå potentialen med AI och står sig därför inte tillräckligt bra i den globala konkurrensen. Detta måste förändras snabbt om inte chansen ska glida oss ur händerna.

Europa behöver ett nytt mindset som boostar istället för att bromsa den tekniska utvecklingen. Vi måste stärka de tekniska färdigheterna i befolkningen, både på bredden och med större investeringar för att vässa spetskompetensen inom Europas forskningsvärld och tech-sektor. Vi behöver också säkerställa att forskare och AI-utvecklare får bättre och säkrare tillgång till data, utan onödigt krångliga juridiska och byråkratiska processer. 

Jag tänker jobba med full kraft för att EU ska inta en framåtlutad position och göra allvar av ambitionen att bli bäst i den digitala eran.

Jag arbetar för att
  • Skapa ett nytt mindset som boostar den tekniska utveckling

  • Forskare och AI-utvecklare får bättre och säkrare tillgång till data

  • EU ska bli bäst i den digitala eran