Debatt: Sjöfartens klimatomställning måste bli rättvis

Det är viktigt att EU:s nya klimatregler bygger på rättvisa grunder för EU-rederier kontra övrig internationella sjöfart som anlöper europeiska hamnar. Jag kommer att ta strid för att de allra minsta fartygen och rederierna ska undantas av reglerna, eftersom det vore ett mycket dyrt och ineffektivt sätt att fånga relativt små mängder utsläpp. Det skriver Europaparlamentets föredragande Jörgen Warborn…

Debatt: EU borde öppna för svenska snuset

Om fransmän och italienare skulle byta cigaretter mot snus i samma utsträckning som svenskarna, skulle vi kunna avlasta sjukvården ordentligt och spara tusentals liv varje år. All tillgänglig forskning visar nämligen att snus är en väsentligt mycket mindre skadlig produkt än cigaretter, skriver Jörgen Warborn.