Debatt: Sverige måste prioritera i EU

Jörgen Warborn skriver tillsammans med nuvarande Europaparlamentariker Christofer Fjellner i Östgöta Correspondenten:

Moderaternas EU ska inte vara smalt, däremot relevant. Vi ska hålla hårt i skattepengarna. Sverige som redan betalar mycket ska inte behöva ta ett oproportionerligt stort ansvar när britterna lämnar. EU ska satsa på det som gör skillnad på riktigt: forskning och utveckling för ökad konkurrenskraft, migration och gränsbevakning och bekämpning av den gränsöverskridande brottsligheten. 

EU ska prioritera satsningar på det som är allra viktigast i nästa långtidsbudget. Det är en självklarhet för Moderaterna. Men på här punkten skiljer vi oss från Socialdemokraterna som saknar prioriteringar och Liberalerna som vill se kraftiga budgetökningar och införa nya EU-skatter. 

Det är inte bara nya utmaningar som gör förhandlingarna om EU:s budget från 2021 svåra. Britternas utträde innebär ett stort hål i EU:s budget om 130 miljarder kronor per år. Hur detta hål ska fyllas är en av de knäckfrågorna. 

Det är många som ropar efter mer pengar. I Centraleuropa vill flera länder att hålet i budgeten ska täckas genom ökade utbetalningar från medlemsstaterna. Både Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron har meddelat att man vill se en större EU-budget. 

Även i Sverige finns det sådana krav. Liberalerna har flera gånger ställt sig bakom budgetökningar. Socialdemokraterna saknar förmåga att prioritera, vilket leder till osäkerhet och en stor risk att de bli överkörda i förhandlingarna. 

Men Europas skattebetalare är inget ymnighetshorn. Blir budgeten Liberalerna begär verklighet kan svenska skattebetalare tvingas betala upp till 22 miljarder kronor mer per år till EU. Det är en ökning med mer än 50 procent. I stället för att begära allt åt alla borde vi sätta några tydliga prioriteringar för flerårsbudgeten: 

● Europas konkurrenskraft blir sämre. För att säkerställa att de bästa och mest kunskapsintensiva jobben växer fram här behövs satsningar på mer forskning och fler insatser i syfte att göra utbyten mellan europeiska universitet bättre. 

● Migrationsströmmarna är alltjämt ett problem för Europa. Sverige måste ha en mer restriktiv nationell politik. Men det krävs på samma gång fler och kraftfullare insatser för att bevaka vår gemensamma yttre gräns och förhindra olagliga gränsövergångar. 

● Europas säkerhet måste stärkas. Det gäller både den yttre säkerheten med ett mer omfattande militärt samarbete inom bland annat försvarsteknologi, men också den inre säkerheten med bättre samarbete mot terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet. 

Det är höga mål. Men det går att uppnå resultat också för ett relativt litet land som Sverige. När den nuvarande långtidsbudgeten förhandlades 2013 lyckades den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt se till att EU:s budget realt sett minskade och blev modernare, samtidigt som Sverige fick behålla sin rabatt. Men för det kräver tydliga prioriteringar. Då har vi inte råd med vare sig Socialdemokraternas otydlighet eller Liberalernas vilja att ge allt till alla.

– Jörgen Warborn (M), toppkandidat i EU-valet
– Christofer Fjellner (M), EU-parlamentariker

Tappade uppkopplingen