Debatt: "Sverige ska vara en krävande och klok EU-vän"

Den 13 november var det 24 år sedan Sverige röstade för att gå med i EU. EU-samarbetet är viktigt för ett exportberoende land som Sverige. Med tydligt förbättrade handelsmöjligheter och en gemensam inre marknad har svenska företag fått markant bättre villkor för att utvecklas och expandera. EU-medlemskapet har inneburit högre tillväxt som i sin tur bidrar till ökat välstånd och bättre välfärd för svenska medborgare. En swexit, att Sverige skulle lämna EU, skulle innebära förödande konsekvenser för svensk ekonomi.

Läs Jörgens och Anna af Silléns (M), oppositionsråd i Nyköping, debattartikel i Södermanlands Nyheter HÄR

Tappade uppkopplingen