Sebastian Hellqvist

Kontorschef & Presskontakt

sebastian.hellqvist@ep.europa.eu +32 228 458 97

Klara Höök

Politisk rådgivare

Utskottet för internationell handelBudgetutskottet klara.hook@ep.europa.eu +32 228 458 97

Filip Bertilsson

Politisk rådgivare

Utskottet för transport & turism filip.bertilsson@ep.europa.eu +32 228 458 97

linnea dubois

Praktikant

Jorgen.warborn@europarl.europa.eu

Jörgen Warborn

Ledamot av Europaparlamentet

jorgen.warborn@ep.europa.eu +32 228 458 97 (Bryssel) / +33 38 81 758 97 ASP08F359 European Parliament 1047 Brussels, Belgium