Budgetutskottet

Utskottet för utredningen av användningen av Pegasus och liknande spionprogram

sebastian.hellqvist@ep.europa.eu

+32 228 478 97