Företagande är ett av våra bredaste allmänintressen. Med framgångsrika företag växer människor, jobb och skatteintäkter. Därför har jag alltid fokuserat på företagsklimat och entreprenörskap, såväl när jag verkade i kommunen som i riksdagen – och nu i Europaparlamentet.

Den inre marknaden är grundbulten i den Europeiska unionen. Med friare handel och mer utbyten av varor och tjänster stärks den europeiska gemenskapen och välståndet i hela Europa. Att öka handeln och skapa bättre villkor för företagarna är i grunden det enda sättet att säkra en rikare framtid för alla EU:s medborgare.

Europeisk konkurrenskraft är svensk konkurrenskraft. Det är tydligt att vi kan och måste göra mycket mer för att underlätta handeln inom EU. Sverige måste verka för att den byråkratiska regelbördan i EU minskar. Trots löften om att minska antalet regler från EU-kommissionen har inte mycket hänt, tvärtom går det på många sätt i motsatt riktning med en växande regelbörda som drabbar företagarna.

Jag är den svenska röst i Europaparlamentet som verkar för mer frihandel, högre tillväxt och bättre villkor för företagen. Med min agenda för mer företagsamhet, mer frihandel och minskad byråkrati skapar vi ett starkt, sammanhållet och välmående Europa.