Företagande är ett av våra bredaste allmänintressen. Med framgångsrika företag växer människor, jobb och skatteintäkter. Därför har jag alltid fokuserat på företagsklimatet och entreprenörskap såväl när jag verkade i kommunen som nu i riksdagen.
Den inre marknaden utgör grundfundamentet i den Europeiska unionen. Med friare handel och mer utbyten av varor och tjänster stärks den europeiska gemenskapen och välståndet i hela Europa. Ökad handel och bättre villkor för företagande är i grunden den enda lösningen för en rikare framtid för alla EU:s medborgare.
Europeisk konkurrenskraft är svensk konkurrenskraft. Det är tydligt att vi kan och bör göra mycket mer för att underlätta handeln inom EU. Sverige måste verka för att den byråkratiska regelbördan i EU reduceras. Trots löften om att minska antalet regler från EU-kommissionen har inte mycket hänt, tvärtom går det i viss mån i motsatt riktning med en växande regelbörda för viktiga näringar.
Jag vill vara din röst i Europaparlamentet som verkar för mer frihandel, högre tillväxt och bättre villkor för företagen. Företagens framtid och villkor är medborgarnas välstånd och möjligheter. Med en hög ambition om högre tillväxt, mer företagsamhet och mer frihandel skapar vi ett starkare, mer sammanhållet och välmående Europa.