Jörgen Warborn: Tid att stå upp för skogsnäringen och äganderätten

Rätten att äga mark, egendom och frukten av ditt arbete är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet. Utan är även en förutsättning för en fungerande marknadsekonomi för att kunna skapa välstånd.

Läs Jörgens krönika i sin helhet HÄR 

Tappade uppkopplingen