Debatt: Stort misstag att skära i polisbudget

Det är tydligt att den här regeringen inte ser allvaret i att brott i Sverige inte klaras upp i tillräcklig hög utsträckning. Det skriver moderaterna Elisabeth Svantesson och Jörgen Warborn.

Läs debattartikeln HÄR

Debatt: EU behöver bli smartare än GDPR

GDPR har inneburit en fullkomlig snårskog av regler och riktlinjer för svenska företagare – och ingen kan säkert säga hur lagen ska tolkas, skriver Jörgen Warborn (M), nummer 3 på Moderaternas EU-vallista. Han menar att EU behöver en smartare digital agenda.

Läs debattartikeln HÄR

Radio: Vi behöver mycket mer kärnkraft

Ökad frihandel, mer kärnkraft och stramare invandringspolitik, var några av frågorna som en av Moderaternas toppkandidater i EU-valet – Jörgen Warborn – presenterade i Östersund på onsdagen.

Lyssna HÄR

Debatt: Flytta inte mer makt till EU

Fram till nu har det varit en självklarhet att varje EU-land äger rätten att självt bestämma över sin välfärdspolitik. Det är dessvärre inte lika självklart längre. Med små, men ändå tydliga steg trycker nu Socialdemokraterna på för fler och större EU-gemensamma regelverk inom arbetsmarknad och välfärd.

Läs artikeln HÄR

Debatt: Gud nåde den som vill sälja snus till en fransman

EU:s tobakspolitik är galen. Trots att snus är mindre hälsofarligt än cigaretter är export och försäljning av snus förbjudet i alla andra EU-länder. Svenska produkter och företag diskrimineras på det som ska vara en öppen och fri marknad.

Läs artikeln HÄR

Jörgen Warborn (M): Det behövs en entreprenör i Bryssel

EU-KANDIDAT 2019 | Moderaten Jörgen Warborns EU-dröm är motsatsen till britternas slingrande brexit och anti-EU-retorik. Han vill se ett EU med ökad rörelsefrihet där människor, varor, tjänster och kapital flödar fritt över nationsgränserna.

Läs hela intervjun med Jörgen HÄR

Anti-Trump-paket i världshandeln

Viktigt att stärka de små EU-ländernas ställning genom bättre samarbeten, så att inte USA och Kina alltid är starkast.

För Sverige är samarbete inte något valbart. Med tio miljoner invånare måste vi kroka arm med andra länder för att göra vår röst hörd och få någonting gjort. Vårt viktigaste samarbete är EU. Där går vi från att vara tio miljoner svenskar till att vara 500 miljoner européer. Där får vi verklig kraft att göra skillnad. För mig är det självklart att EU, som förstås har sina fel och brister, är väldigt bra för Sverige.

Någon som däremot inte gillar EU är Donald Trump. Hans gamle kampanjmakare Steve Bannon reser nu Europa runt för att stödja de politiker som vill bryta upp EU-samarbetet. Varför ligger det i deras intresse kan man undra? Jo, Donald Trump vill inte förhandla mot starka motparter. När EU är enat, så är vi en stark part i världen. Den största ekonomin och en mycket betydelsefull politisk spelare.

När EU är splittrat, så är Donald Trump alltid starkast. Därför ser vi hur han bromsar utvecklingen i världshandel och internationellt samarbete. Han gillar inte frihandel och rättvis konkurrens, för enligt hans sätt att se det finns det alltid en vinnare och en förlorare i ett avtal. Vinnaren ska vara USA, förlorarna alla andra. Det är för mig en väldigt främmande inställning. Handel skapar välstånd mellan alla som handlar. En amerikansk Ford skulle inte kunna byggas utan bildelar från övriga världen och jag skulle inte kunna skriva den här artikeln utan programvara från USA. Världens länder behöver varandra och tack vare frihandel kan nya och bättre produkter utvecklas och välstånd spridas.

Det tullkrig som USA nu inlett med sin omvärld skadar den ekonomiska utvecklingen. I det korta perspektivet tror nog Donald Trump att det kommer gynna businessen hemma i USA. Men tullar föder nya tullar och i längden blir handeln allt mer sluten. Det kommer märkas för industrierna i USA också, när svensk skog och tyska bildelar blir dyrare. Amerikanerna kommer att drabbas, men vi européer kommer att drabbas ännu mer. Därför kan den här utvecklingen inte få fortsätta obehindrat. EU måste ta ledartröjan för global frihandel. När USA gör mindre behöver EU göra mer.

Min bakgrund som företagare har lärt mig mycket om vikten av entreprenörskap, öppenhet och handel. Den handelspolitik jag vill driva i Bryssel skulle kunna kallas ett Anti-Trump-Paket. Det handlar om att stärka de små ländernas ställning genom bättre samarbeten, så att inte USA och Kina alltid är starkast. Jag vill driva på för ambitiösa och gröna frihandelsavtal som stimulerar nyföretagande och teknisk omställning för att rädda klimatet. Det handlar också om att få in ödmjukhet och lösningsfokus i den internationella storpolitiken – och argumentera för det självklara faktum att handel, samarbete och samförstånd gynnar alla parter.

Länk till min krönika i Halland Nyheter:
https://www.hn.se/åsikter/krönikor/anti-trump-paket-i-världshandeln

Debatt: EU-politik kräver prioriteringar

Cecilia Wikström (L) säger en sak, men gör en annan, skriver Christofer Fjellner (M) och Jörgen Warborn (M). Replik på ” Vilka är M:s konkreta förslag?”, 2/3. Slutreplik. 

Liberalernas Cecilia Wikström påstår att hon precis som vi Moderater vill prioritera satsningar på det som är viktigaste i EU:s budget: forskning och utveckling för ökad konkurrenskraft, migration och gränsbevakning och bekämpning av den gränsöverskridande brottsligheten. Hon säger också att hon precis som vi vill modernisera budgeten, med minskade jordbruks- och regionalstöd. 

Problemet är bara att hon säger en sak men gör en annan. I Europaparlamentet har hon stöttat ett förslag som bland annat innebär ett ökat jordbruksstöd med 700 miljarder kronor. Blir det verklighet är risken stor att svenska skattebetalare tvingas bidra med ytterligare 22 miljarder kronor per år. 

Det är nästan lika mycket som kostnaden för hela den svenska Polismyndigheten. Wikström vill finansiera kalaset genom att ge EU ny beskattningsrätt och införa nya skatter. Det är inte små skattehöjningar som krävs om svenska skattebetalare ska bidra med 22 miljarder kronor mer per år. 

Men det är ändå inte det främsta argumentet mot EU-skatter. Om nya skatter bestämmas direkt i Bryssel urholkas processen där varje utgift på EU-nivå måste vägas mot nytta den kan göra i den nationella budgeten. Den flygskatt som Wikström vill införa innebär dessutom en dubbelbeskattning av flyget, eftersom dess koldioxidutsläpp redan inkluderas i EU:s system för handel med utsläppsrätter. 

Avslutningsvis stämmer det inte att Moderaterna inte vill se ett starkare EU på brottsbekämpningsområdet. Vi välkomnar både EU:s åklagarmyndighet och en mer permanent EU-mekanism för civilskydd så att hela EU står bättre rustat för naturkatastrofer. På sikt är det naturligt att gränsbevakningsbyrån Frontex utvecklas till en riktig gräns- och kustbevakningsmyndighet. Men till skillnad från Liberalerna och deras vänner Socialdemokraterna förstår vi att allt detta kräver prioriteringar, inte bara avgiftshöjningar. 

Christofer Fjellner (M) 

Europaparlamentariker 

Jörgen Warborn (M) 

kandidat till Europaparlamentet, riksdagsledamot

Debatt: Regeringen kränker hederliga jägare

Att regeringen vill inskränka vapenägarnas rättigheter betydligt mer än vad som krävs i EU:s vapendirektiv oroar med rätta många hederliga vapenägare. Nu måste regeringens hetsjakt på svenska jägare få ett slut, anser moderaterna Jörgen Warborn och John Widegren.

Läs debattartikeln HÄR

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen