EU behöver bli smartare än GDPR

GDPR har inneburit en fullkomlig snårskog av regler och riktlinjer för svenska företagare – och ingen kan säkert säga hur lagen ska tolkas, skriver Jörgen Warborn (M), nummer 3 på Moderaternas EU-vallista. Han menar att EU behöver en smartare digital agenda.

Flytta inte mer makt till EU

Fram till nu har det varit en självklarhet att varje EU-land äger rätten att självt bestämma över sin välfärdspolitik. Det är dessvärre inte lika självklart längre. Med små, men ändå tydliga steg trycker nu Socialdemokraterna på för fler och större EU-gemensamma regelverk inom arbetsmarknad och välfärd.

Anti-Trump-paket i världshandeln

Viktigt att stärka de små EU-ländernas ställning genom bättre samarbeten, så att inte USA och Kina alltid är starkast. För Sverige är samarbete inte något valbart. Med tio miljoner invånare måste vi kroka arm med andra länder för att göra vår röst hörd och få någonting gjort. Vårt viktigaste samarbete är EU.

Regeringen kränker hederliga jägare

Att regeringen vill inskränka vapenägarnas rättigheter betydligt mer än vad som krävs i EU:s vapendirektiv oroar med rätta många hederliga vapenägare. Nu måste regeringens hetsjakt på svenska jägare få ett slut, anser moderaterna Jörgen Warborn och John Widegren.