Nyhet: Slutröst om brexit i EU

Ett drygt år efter Storbritanniens utträde ur EU den 31 januari 2020 ses det mest som en formalitet att nu också godkänna det avtal som reglerar samarbetet över Engelska kanalen. – Det är speciellt viktigt för Sverige eftersom Storbritannien är en så stor handelspartner. Utan avtal har vi bara sämre möjligheter, konstaterar EU-parlamentarikern Jörgen Warborn.

Nyhet: “Raketen som ska leda oss in i framtiden”

EU-kommissionens lagförslag lutar sig till största delen mot en indelning i fyra riskkategorier. Den potentiellt allvarligaste definieras som oacceptabel risk – dit hör AI som manipulerar mänskligt beteende för att kringgå personers fria vilja såväl som AI använd till att bedöma “social status”. Den här typen av AI ska enligt lagförslaget förbjudas.EU-parlamentarikern Jörgen Warborn välkomnar lagförslaget.